• :
  • :
Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin trường tiểu học Triệu Giang
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2018-2019

KẾ HOẠCH

HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2018-2019

Căn cứ công văn số 1508/SGDĐT-GDTH ngày 04/9/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc “Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDTH năm học 2018-2019”;

Căn cứ hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Triệu Phong ngày 6 tháng 9 năm 2018;

Thực hiện phương hướng nhiệm vụ năm học được thông qua tại Hội nghị CB-CC năm học 2018-2019 của Trường Tiểu học Triệu Giang;

Căn cứ vào tình hình thực tế của nhà trường;

Bộ phận Chuyên môn Trường Tiểu học Triệu Giang xây dựng Kế hoạch hoạt động chuyên môn năm học 2018-2019 như sau:kế hoạch chuyên môn 2018-2019.doc

PHÒNG GD&ĐT TRIỆU PHONG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH TRIỆU GIANG

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số:01/ KH-CM

Triệu Giang, ngày 06 tháng 9 năm 2018

KẾ HOẠCH

HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2018-2019

Căn cứ công văn số 1508/SGDĐT-GDTH ngày 04/9/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc “Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDTH năm học 2018-2019”;

Căn cứ hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Triệu Phong ngày 6 tháng 9 năm 2018;

Thực hiện phương hướng nhiệm vụ năm học được thông qua tại Hội nghị CB-CC năm học 2018-2019 của Trường Tiểu học Triệu Giang;

Căn cứ vào tình hình thực tế của nhà trường;

Bộ phận Chuyên môn Trường Tiểu học Triệu Giang xây dựng Kế hoạch hoạt động chuyên môn năm học 2018-2019 như sau:

Phần 1

KẾ HOẠCH NĂM

A. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:

I. Hệ thống, quy mô trường lớp; đội ngũ CBQL, GV, NV, người lao động và học sinh

1.1. Học sinh Tổng số lớp: 14 lớp (291 HS); trong đó có:

TT

Khối lớp

Tổng số

học sinh

Học 2 buổi/ngày

Học Tin học

Học ngoại ngữ

Ghi chú

Số lớp

Số HS

Số lớp

Số HS

Số lớp

Số HS

Số lớp

Số HS

1

Lớp 1

3

73

3

73

 

 

 

 

 

2

Lớp 2

3

48/19

2

36/14

 

 

 

 

 

3

Lớp 3

2

40/19

2

40/19

2

40/19

2

40/19

 

4

Lớp 4

3

67/33

3

67/33

2

56/29

3

67/33

 

5

Lớp 5

3

64/33

3

64/33

2

50/27

3

64/33

 

Cộng

13

291

13

280

6

146

8

171

 

So với cùng kì năm trước tăng 4 học sinh.

1.2 Đội ngũ

 

Số lượng

Trình độ

Đang theo học

GVDG

TS

Nữ

Th.Sỹ

ĐH

TC

SC

Th. Sỹ

ĐH

Huyện

Tỉnh

CBQL

2

2

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

Giảng dạy

24

22

 

22

1

1

 

 

1

 

2

3

Nhân viên

2

2

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

28

26

 

26

1

1

 

 

1

 

2

3

Chi bộ có 15 đảng viên, trong đó có 15 nữ.

B. NHỮNG THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN:

1. Thuận lợi:

Trường Tiểu học Triệu Giang luôn được sự quan tâm chỉ đạo và giúp đỡ của Phòng GD&ĐT thông qua các văn bản bản chỉ đạo, hướng dẫn kịp thời về việc thực hiện nhiệm vụ chính trị chung của Ngành trên từng lĩnh vực, từng thời điểm cụ thể.

Cấp ủy, chính quyền địa phương tích cực hỗ trợ nhà trường trong công tác xây dựng Đảng, trong việc huy động học sinh đến trường, duy trì sĩ số, phổ cập giáo dục tại địa phương, giám sát các hoạt động của nhà trường theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của chính quyền cấp xã trong lĩnh vực giáo dục, góp phần quan trọng trong việc nâng cao chất lượng dạy và học của đơn vị.

Các đoàn thể chính trị trong và ngoài nhà trường, đặc biệt là Ban Đại diện Cha mẹ học sinh luôn quan tâm hỗ trợ cả vật chất lẫn tinh thần, luôn động viên cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh lao động và học tập ngày một tốt hơn.

Đội ngũ CB-GV-NV ổn định; tập thể sư phạm luôn đoàn kết, luôn quan tâm, giúp đỡ lẫn nhau tạo được sức mạnh nội lực trong nhà trường.

2. Khó khăn:

Phần lớn nhân dân trên địa bàn sống bằng nghề nông, điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn, nhiều hộ thường phải đi làm ăn xa nên không thường xuyên quan tâm đến việc học tập của con em mình. Trang thiết bị tuy được đầu tư nhưng chưa thật đồng bộ. Kinh phí hoạt động còn hạn chế nên phần nào ảnh hưởng đến công tác dạy và học trong nhà trường.

C. NHIỆM VỤ NĂM HỌC

Chủ đề năm học: “Triển khai có hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và dạy học”

I. Một số nhiệm vụ trọng tâm:

- Tiếp tục triển khai có hiệu quả Chương trình hành động số 95-CTHĐ/TU ngày 23/7/2014 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

- Tiếp tục chỉ đạo việc quản lí, tổ chức dạy học theo chuẩn kiến thức, kĩ năng và định hướng phát triển năng lực học sinh; điều chỉnh nội dung dạy học phù hợp đặc điểm tâm sinh lí học sinh tiểu học; tăng cường giáo dục đạo đức, giáo dục kĩ năng sống; đổi mới đồng bộ phương pháp dạy, phương pháp học và kiểm tra, đánh giá; tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; duy trì, củng cố và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục, xóa mù chữ; đẩy mạnh công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia.

Chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh; tăng cường an ninh, an toàn trường học, ứng xử văn hóa học đường và xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, dân chủ, kỷ cương

- Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt Thông tư 22/2016: Chỉ đạo sâu về hồ sơ giáo viên, tổ khối đúng với yêu cầu của Bộ GD-ĐT hướng đến giảm nhẹ các thủ tục hành chính kém hiệu quả; coi trọng hiệu quả thực chất dạy học trên lớp đối với học sinh; lấy việc hỗ trợ, kiểm tra, đánh giá học sinh, động viên khuyến khích,… các em hoàn thành mọi nhiệm vụ học tập; tích cực đổi mới phương pháp dạy học theo hướng tổ chức cho học sinh "Tự học, tự quản, chia sẻ hợp tác,…"

- Củng cố, duy trì, nhân rộng những thành công của Dự án (VNEN), chương trình đảm bảo chất lượng trường học (SEQAP); đổi mới việc tổ chức quản lý lớp học, đổi mới phương pháp, đổi mới không gian lớp học theo Mô hình trường học mới; tiếp tục củng cố và nhân rộng dạy học theo mô hình VNEN: thực hiện tốt cả ba nội dung: tổ chức quản lý lớp học, đổi mới phương pháp và không gian lớp học một cách phù hợp, hiệu quả.

- Chỉ đạo thực hiện tốt dạy học Tiếng Việt 1 Công nghệ Giáo dục.

- Tổ chức tiết dạy thực hành trong năm học đối với môn Tự nhiên và Xã hội, khoa học có sử dụng "Phương pháp Bàn tay nặn bột" để chỉ đạo; thực hiện tốt dạy học môn Mĩ thuật theo phương pháp Đan Mạch; tiếp tục triển khai dạy và học Ngoại ngữ 4 tiết/ tuần cho học sinh từ lớp 3 đến lớp 5 trong nhà trường.

- Áp dụng các “kỹ thuật dạy học tích cực” và “hoạt động trải nghiệm sáng tạo” trong trường cho đội ngũ GV-CBQL trong nhà trường.

- Thành lập và triển khai hoạt động Câu lạc bộ Tiếng Anh, Mĩ thuật, Âm nhạc trong nhà trường.

- Tham gia Hội thi GVDG cấp huyện năm học 2018-2019 theo quy định của Thông tư 21/2010/TT-BGD&ĐT ngày 20/7/2010 về việc ban hành Điều lệ Hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp học phổ thông và giáo dục thường xuyên.

- Khuyến khích học sinh tham gia các sân chơi bổ ích, lành mạnh, phù hợp với khả năng, nhu cầu của trẻ về hùng biện tiếng Anh, câu lạc bộ Tiếng Anh.

II. Nhiệm vụ cụ thể:

1. Tiếp tục thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua

a.Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; củng cố kết quả các cuộc vận động chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục, tập trung các nhiệm vụ:

Thực hiện tốt các quy định về đạo đức nhà giáo, coi trọng việc rèn luyện phẩm chất, lối sống, lương tâm nghề nghiệp; tạo cơ hội, động viên, khuyến khích cán bộ quản lí, giáo viên, nhân viên,... học tập và sáng tạo; ngăn ngừa và đấu tranh kiên quyết với các biểu hiện vi phạm pháp luật và đạo đức nhà giáo.

Thực hiện bàn giao chất lượng giáo dục, không để học sinh "ngồi sai lớp", hạn chế học sinh bỏ học.

b. Tiếp tục thực hiện sáng tạo các nội dung của phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, chú trọng các hoạt động:Giáo dục phát triển phẩm chất, năng lực cho học sinh thông qua triển khai dạy học các môn học, hoạt động giáo dục và xây dựng quy tắc ứng xử văn hoá. Nhà trường chủ động phối hợp với gia đình và cộng đồng cùng tham gia giáo dục phát triển phẩm chất, năng lực cho học sinh.

Đẩy mạnh các giải pháp nhằm xây dựng trường, lớp xanh, sạch, đẹp và an toàn; tổ chức cho học sinh thực hiện lao động vệ sinh trường, lớp học và các công trình trong khuôn viên nhà trường; đủ nhà vệ sinh sạch sẽ, đạt chuẩn quy định cho học sinh và giáo viên.

Đưa các nội dung giáo dục văn hoá truyền thống, giáo dục thông qua di sản vào nhà trường. Tổ chức các hoạt động trãi nghiệm sáng tạo, vui chơi, giải trí tích cực, các hoạt động văn nghệ, thể thao, trò chơi dân gian, dân ca, ngoại khoá phù hợp với điều kiện cụ thể của nhà trường và địa phương. Hướng dẫn học sinh tự quản, chủ động tự tổ chức, điều khiển các hoạt động tập thể và hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.

2. Thực hiện chương trình giáo dục

a/ Trên cơ sở chương trình giáo dục phổ thông ban hành theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/5/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Công văn số 4612/BGDĐT-GDTrH ngày 03/10/2017 về việc: Hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh từ năm học 2017-2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

b/ Nghiêm túc thực hiện Quyết định số 1702/QĐ-UBND ngày 27/7/2018 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc ban hành khung kế hoạch, thời gian năm học 2018-2019 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên.

c/ Dạy học 2 buổi/ngày:

Tiếp tục triển khai dạy học 2 buổi/ngày theo hướng dẫn tại công văn số 3316/BGDĐT- GDTH ngày 07/7/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

- Tổ chức dạy 9 buổi/tuần cho học sinh ở khu vực trung tâm và lớp 1C khu vực Phước Mỹ; 7 buổi/tuần cho học sinh lớp 3,4,5 khu vực Phước Mỹ; 5 buổi/tuần lớp 2C

d. Nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ và tin học

- Tiếp tục triển khai thực hiện chương trình dạy học Tiếng Anh ban hành theo Quyết định 3321/QĐ-BGDĐT ngày 12/8/2010 và các văn bản khác của Bộ và Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị.Sử dụng có hiệu quả các thiết bị đã được trang cấp đúng mục đích, đặc biệt là phòng học ngoại ngữ; Tiếp tục mua sắm bổ sung các trang thiết bị đảm bảo đủ điều kiện để tổ chức dạy học ngoại ngữ.

- Tổ chức dạy học môn Tin học theo công văn số 3031/BGDĐT- GDTH ngày 17/7/2017 về việc Hướng dẫn thực hiện chương trình, sách dạy học tin học cấp tiểu học từ năm học 2017-2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Tăng cường điều kiện đảm bảo về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên,…để từng bước nâng cao chất lượng dạy học môn Tin học. Đẩy mạnh các hoạt động giáo dục có nội dung Tin học - Công nghệ thông tin dưới hình thức các câu lạc bộ để học sinh được tiếp cận, hình thành các kĩ năng học tập, sử dụng sáng tạo.

e. Tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa.

Tiếp tục tổ chức hiệu quả các hoạt động tập thể, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, hoạt động ngoại khóa sang hướng tổ chức hoạt động trải nghiệm; tập trung vào các hoạt động giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, giáo dục giá trị sống, kĩ năng sống, kĩ năng tự bảo vệ bản thân tránh bị xâm hại, bạo lực, ý thức giữ gìn môi trường xanh - sạch - đẹp; thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe, làm quen với một số nghề truyền thống ở địa phương,….

Tăng cường tổ chức và quản lí các hoạt động giáo dục kĩ năng sống theo Thông tư số 04/2014/TT-BGDĐT ngày 28/02/2014 của Bộ GDĐT ban hành quy định về Quản lí hoạt động giáo dục kĩ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa.

g. Đối với giáo dục trẻ em khuyết tật

Ngay từ đầu năm GVCN các lớp cần theo dõi, phát hiện học sinh có dấu hiệu khuyết tật và tuyên truyền gia đình đến UBND làm hồ sơ khuyết tật cho học sinh, phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan tổ chức khám và xác nhận mức độ khuyết tật để sớm đưa các em khuyết tật (nếu có) vào giáo dục hòa nhập với phương pháp giảng dạy phù hợp và có hình thức theo dõi, hỗ trợ, đánh giá học sinh khuyết tật theo đúng các văn bản của Bộ và Sở đã ban hành.

Tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ khuyết tật theo Luật Người khuyết tật và các văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục khuyết tật khác; tạo điều kiện để trẻ khuyết tật được học tập bình đẳng, chú trọng tính phù hợp đối tượng; Hiệu trưởng chủ động điều chỉnh linh hoạt về tổ chức dạy học, chương trình, phương pháp dạy học, đánh giá, xếp loại học sinh khuyết tật.

 

3. Đẩy mạnh việc ĐMPP, hình thức tổ chức dạy học và đánh giá học sinh

3.1/ Triển khai dạy học môn TV1 theo tài liệu CNGD BGD&ĐT đã tổ chức thẩm định (vòng 2) và chỉnh lí, bổ sung hoàn thiện tài liệu. Lớp dạy TV1 bố trí 09 buổi/ tuần với thời lượng là 16 tiết/ tuần.

Trong năm học tổ chức 2 chuyên đề TV1 CNG

3.2/ Đổi mới phương pháp dạy học. Vận dụng các kĩ thuật dạy học tích cực trong dạy học đã được tập huấn: Kĩ thuật đặt câu hỏi; Kĩ thuật trình bày 1 phút; kĩ thuật chúng em biết 3; Kĩ thuật đóng vai; kĩ thuật KWL-KWLH; kĩ thuật đọc tích cực; kĩ thuật viết tích cực,…

Tháng 9 tổ chức Chuyên đề PP/KT DHTC cấp huyện

3/VNEN: Tiếp tục vận dụng mô hình trường học mới Vnen vào trong dạy học

3.3/ Tiếp tục đưa nội dung GDPTBM, GDATGT vào tất cả các trường TH. TH&THCS, PTCS

3.4/Tiếp tục dạy học môn Mỹ thuật theo CV 2070/BGD ngày 12/5/2016. GV chủ động sắp xếp bài dạy theo tinh thần nhóm các bài thành chủ đề đúng theo hướng dẫn tại “Tài liệu dạy học Mỹ thuật” phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo yêu cầu về ĐMPP, hình thức tổ chức dạy học đạt KQ cao nhất, góp phần hình thành và phát triển năng lực phẩm chất cho HS

3.5/ Tiếp tục thực hiện phương pháp “Bàn tay nặn bột” (PP-BTNB) theo Công văn số 3535/BGDĐT-GDTrH ngày 27/5/2013 của Bộ GDĐT; xây dựng, hoàn thiện các tiết dạy, bài dạy, chủ đề áp dụng PP-BTNB; tổ chức các giờ học cho học sinh tự thiết kế, thực hành các thí nghiệm với các vật liệu đơn giản, dễ thực hiện, hướng tới việc thành lập các phòng hỗ trợ thí nghiệm tại trường, cụm trường.

3.6/Đa dạng hóa các hình thức tổ chức dạy học, gắn giáo dục nhà trường với thực tiễn cuộc sống. Thực hiện dạy học gắn kết giữa lí thuyết với thực hành; tăng cường các hoạt động trải nghiệm, vận dụng kiến thức vào thực tế cuộc sống của học sinh. Lồng ghép, tích hợp giáo dục đạo đức, nhân cách; giáo dục quốc phòng và an ninh; giáo dục pháp luật; giáo dục nhận thức về quyền và bổn phận của trẻ em; bình đẳng giới; phòng chống tai nạn thương tích; phòng chống HIV/AIDS; chú trọng giáo dục lối sống, kĩ năng sống; thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe và y tế trường học; tuyên truyền, giáo dục chủ quyền quốc gia về biên giới, biển đảo; bảo vệ môi trường; bảo tồn thiên nhiên; ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai, giáo dục an toàn giao thông…

3.7/Tiếp tục đổi mới đánh giá học sinh theo TT22:

- Thực hiện nghiêm túc việc đánh giá thường xuyên, đánh giá định kỳ theo TT22

- Tổ chức sơ kết 2 năm thực hiện đổi mới đánh giá học sinh theo Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT trên cơ sở đó rút ra những bài học kinh nghiệm, phát huy những ưu điểm và khắc phục những hạn chế (nếu có) nhằm tiếp tục hỗ trợ, tập huấn nâng cao năng lực cho giáo viên về kĩ thuật đánh giá học sinh theo Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT và văn bản hợp nhất 03/VBHN-BGDĐT.

3.8/Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, phần mềm quản lí kết quả giáo dục và học tập của học sinh để giảm áp lực về hồ sơ, sổ sách, dành nhiều thời gian cho giáo viên quan tâm đến học sinh và đổi mới phương pháp dạy học. Sử dụng có hiệu quả cổng thông tin điện tử của đơn vị trong việc trao đổi thông tin, tuyên truyền đến tập thể giáo viên và cộng đồng.

3.9/ Thực hiện chủ đề năm học Triển khai có hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và dạy học”.

- Ứng dụng CNTT trong quản lý, điều hành nhà trường:

Sử dụng có hiệu quả cổng thông tin điện tử trường học (có thể tích hợp phần mềm quản lý trường học trực tuyến) để cung cấp, công khai thông tin ra xã hội; cung cấp các dịch vụ công trực tuyến tới phụ huynh, học sinh.

- Mỗi tháng mỗi tổ đăng lên cổng thông tin điện tử của trường 2 bài viết

- Giáo viên, cán bộ quản lý sử dụng thư điện tử trao đổi thông tin, liên lạc. (quangtri.gov.vn)

- Ứng dụng CNTT đổi mới nội dung, PP dạy, học, kiểm tra, đánh giá:

Giáo viên sử dụng thành thạo phần mềm, công cụ dạy học trên lớp học.

Khuyến khích giáo viên sử dụng giáo án điện tử, hồ sơ điện tử

Có thư viện số bao gồm: kho tài liệu, giáo án, bài giảng điện tử, học liệu điện tử trực tuyến được tuyển chọn phục vụ giáo viên và học sinh trong trường.

Tăng cường máy tính phục vụ dạy học môn Tin học

Cập nhật kết quả đánh giá định kỳ và điểm kiểm tra định kỳ lên cổng thông tin điện tử của trường.

3.10/ Thực hiện bàn giao chất lượng giáo dục cuối năm học một cách nghiêm túc, kiên quyết không để học sinh “ngồi nhầm lớp”; thực hiện khen thưởng học sinh thực chất, đúng quy định, tránh tùy tiện, máy móc, khen tràn lan gây bức xúc cho cha mẹ học sinh và dư luận xã hội.

4. Sách, thiết bị dạy học

  1. Sách thực hiện theo công văn: số 10/PGDĐT ngày 30/5/2018 về hướng dẫn sử dụng sách Tiểu học; số 110/PGDĐT ngày 31/5/2018 hướng dẫn sử dụng sách Tiếng Anh.

Bảo đảm ngay từ khi bước vào năm học mới tất cả học sinh đều có sách giáo khoa để học tập.

Giáo viên cần hướng dẫn sử dụng sách, vở hàng ngày để học sinh không phải mang theo nhiều sách, vở khi tới trường; sử dụng có hiệu quả sách và tài liệu của thư viện nhà trường.

- Các lớp cần xây dựng thư viện lớp học

- Khuyến khích, động viên học sinh, giáo viên tham gia đọc sách thư viện thường xuyên.

4.2/ Thiết bị dạy học

Kiểm tra, rà soát thực trạng cơ sở vật chất, thiết bị dạy học để có kế hoạch sửa chữa và bổ sung kịp thời theo danh mục thiết bị dạy học tối thiểu đã ban hành (Thông tư số 15/2009/TT-BGDĐT ngày 16/7/2009), đồng thời quản lí tốt việc sử dụng và bảo quản đồ dùng dạy học. Khuyến khích giáo viên và học sinh tự làm đồ dùng dạy, hoc.

5. Một số nội dung khác:

5.1.Giao lưu hùng biện Tiếng Anh:

Thời gian từ tháng 10 đến 11/2018: Trường tổ chức giao lưu hùng biện Tiếng Anh cấp trường, chọn học sinh tham gia giao lưu cấp huyện.

5.2. Thi GVDG cấp huyện: Đăng kí theo tinh thần tự nguyện để trải nghiệm, nâng cao năng lực trình độ chuyên môn nghiệp vụ theo quy định của Thông tư 21/2010/TT-BGD&ĐT ngày 20/7/2010 về việc ban hành Điều lệ Hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp học phổ thông và giáo dục thường xuyên.

Thời gian: Thi vòng lí thuyết cuối tháng 10/2019. Thi thực hành 01 tiết trong tháng 11/2018.

Danh sách đăng kí gửi về Phòng giáo dục trước 20/10/2018.

5.3. Hội thi kể chuyện theo sách.

- Mỗi lớp chọn 1 em thi kể trong tổ vào tháng 11

- Mỗi tổ chọn 1 em thi kể cấp trường vào táng 12

- Trường chọn 1 em thi kể cấp cụm, huyện(có hoạt cảnh) vào tháng 3/2019

5.4. Hoàn thiện và hoạt động có hiệu quả cổng thông tin điện tử, thực hiện báo cáo trên cơ sở dự liệu ngành, thực hiện chế độ bảo mật thông tin trên môi trường mạng,; tổ chức có hiệu quả sinh hoạt chuyên môn trên trang mạng “Trường học kết nối”

5.5. Giải bóng đá U11:

- Chọn đội bóng đá nam U11 để tham gia thi cấp cụm(tháng 10/2018)

5.6. Khuyến khích học sinh tham gia các sân chơi bổ ích, lành mạnh, phù hợp với khả năng, nhu cầu của trẻ về tiếng Anh, giải toán qua mạng, câu lạc bộ Tiếng Anh, giao thông thông minh,…

5.7.Về triển khai các chuyên đề, Hội thảo:

- Về đổi mới phương pháp theo Mô hình trường học mới (VNEN), trọng tâm là đổi mới phương pháp tổ chức, quản lý tiết học; xác định vai trò, nhiệm vụ của giáo viên khi tổ chức tiết học (hỗ trợ; tổ chức hướng dẫn; kiểm tra, đánh giá; động viên, khuyến khích HS,…)

- Vận dụng 1 số kĩ thuật dạy học tích cực trong hoạt động dạy học các môn.

-Tiếng Việt lớp 1CGD;

-Về phương pháp “bàn tay nặn bột”; ( môn Tự nhiên Xã hội lớp 1,2,3 và Khoa học lớp 4,5 )

-Về đánh giá mới theo TT22/2016; thực hiện hồ sơ, sổ sách theo hướng dẫn của Bộ GD-ĐT.

- Tổ chức chuyên đề Âm nhạc áp dụng PP dạy học tích cực.

- Tổ chức chuyên đề Tiếng Anh theo chương trình mới.

- Chuyên đề “sinh hoạt chuyên môn trên trang mạng trường học kết nối”

- Chuyên đề về môn Mỹ Thuật (phương pháp dạy học Đan Mạch)

6. Một số lưu ý về hồ sơ:

6.1. Hồ sơ Tổ khối:Một số nội dung trong HS tổ cần phải đầy đủ:

-Phương hướng nhiệm vụ năm học 2018-2019: (có phần đánh giá khái quát năm học 2017-2018 và phương hướng cụ thể NH 18-19)

-Kế hoạch hàng tháng và hàng tuần (có phần đánh giá tháng trước)

-Bảng tổng hợp chất lượng qua từng đợt KTĐK

-Chương trình khối

-Biên bản sinh hoạt chuyên môn: 2 lần/tháng (ít nhất 1 lần/tháng có SHCM dựa trên NCBH)

-Một số theo dõi khác: về TT giáo viên, khu vực, lớp, học sinh, hồ sơ các chuyên đề,……

6.2. Hồ sơ giáo viên:

- Sổ chủ nhiệm:mẫu của Sở hoặc nhà trường cho phép làm sổ vi tính nhưng phải đảm bảo đủ nội dung của công tác chủ nhiệm.

- Sổ ghi dự giờ và ghi chép SHCM: Phần ghi chép chuyên môn phải ghi đầy đủ tất cả các buổi sinh hoạt chuyên môn. GV có thể dùng sổ này để ghi nội dung các cuộc họp khác ở nhà trường.

- Bảng tổng hợp kết quả giáo dục của lớp

- Sổ chương trình: Tổ trưởng lên chương trình chung tất cả các môn, HĐGD. GV lên chương trình phù hợp với thời khóa biểu lớp mình được phân công.

6.3. Hồ sơ khác:

- GV dạy học hòa nhập HSKT: Có giáo án riêng hoặc ghi chú thêm vào giáo án chung.Và hồ sơ cá nhân: Theo hướng dẫn đã được tập huấn.

- Hồ sơ lưu trên máy tính: Khuyến khích giáo viên sử dụng giáo án và hồ sơ cá nhân trên máy tính. Với điều kiện giáo viên phải có máy tính xách tay. Hồ sơ giáo án gửi chuyên môn duyệt trước 01 tuần (duyệt bằng email hoặc gửi lên cổng thông tin điện tử của trường)

 

III. CÁC MỤC TIÊU, CHỈ TIÊU CỤ THỂ

1. Quy mô phát triển mạng lưới trường, lớp:

- Tổng số lớp: 14 ; Số HS: 240/102 nữ; Bình quân HS/ lớp: 20;

- Huy động trẻ 6 tuổi vào lớp 1: 52/52, đạt tỉ lệ: 100%

- Trẻ từ 6-14 tuổi huy động đạt tỉ lệ: 100 %

- Thực hiện duy trì sĩ số đạt: 100%.

2. Xây dựng và phát triển năng lực đội ngũ nhà giáo:

a. Công tác chuyên môn:

- Lập kế hoạch, tổ chức triển khai công tác bồi dưỡng giáo viên theo Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học. Tập huấn, triển khai và chỉ đạo thực hiện tốt các chuyên đề bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ đến tất cả giáo viên.

- Thực hiện đánh giá giáo viên theo Quy định về Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học ban hành theo quyết định số 14/2007/QĐ/BGD-ĐT ngày 04/05/2007 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT. Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học là tiêu chí để giáo viên tự đánh giá và phấn đấu về chuyên môn nghiệp vụ, rèn luyện đạo đức, nhân cách nhà giáo đồng thời là cơ sở để bình xét các danh hiệu thi đua.

*Đối với giáo viên:

- Họp, lên kế hoạch giảng dạy, lịch báo giảng.

- Đảm bảo ngày giờ công, ra vào lớp đúng giờ.

- Thực hiện đúng phân phối chương trình.

- Dạy đúng, đủ kiến thức và kĩ năng cơ bản.

- Làm ĐDDH, xây dựng hồ sơ, tài liệu giảng dạy.

- Dự giờ, thao giảng, thực hiện chuyên đề, dự thi GVDG cấp trường, GV CNG cấp huyện.

- Hoàn thành đúng thời gian việc nhận xét, đánh giá học sinh lên trang webets của trường.

- Biết sử dụng máy vi tính trong công tác soạn giảng.

- Kiểm tra, đánh giá chính xác chất lượng học sinh.

- Tham gia, chuẩn bị và tổ chức tốt các kì kiểm tra.

- Ra đề KTĐK theo ma trận đề, theo đúng tinh thần của Thông tư 22.

- Có đầy đủ các loại hồ sơ sổ sách theo yêu cầu.

- Dự đủ các lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ.

- Tham gia các lớp hoạt động ngoại khóa liên quan đến chuyên môn.

- Hướng dẫn HS đọc sách, sưu tầm, tra cứu.

- Hoàn thành các nhiệm vụ chuyên môn khác.

*Công tác chủ nhiệm:

- Có kế hoạch đầy đủ.

- Tổ chức sinh hoạt lớp có chất lượng.

- Có quan hệ chặt chẽ với gia đình học sinh.

- Phối hợp chặt chẽ với TPT để tổ chức tốt các hoạt động ngoài giờ lên lớp.

- Duy trì sĩ số.

- Chú trọng giáo dục đạo đức, nhân cách HS.

- Xử lí các trường hợp vi phạm một cách chính xác, kịp thời.

- Thống kê, báo cáo kịp thời, chính xác.

* Đối với học sinh:

- Chuẩn bị tốt các điều kiện học tập, phương tiện, thiết bị, dụng cụ học tập.

- Học có phương pháp thích hợp.

- Xây dựng được kế hoạch thời gian biểu các ngày đi học và các ngày nghỉ.

- Vào lớp thuộc bài, soạn bài đầy đủ, trong lớp trật tự, chú ý nghe giảng, đóng góp ý kiến và ghi chép bài đầy đủ.

- Thực hiện các quy định khác của giáo viên bộ môn.

- Tích cực tham gia các hội thi, phụ đạo học sinh yếu kém.

- Tham gia các hoạt động ngoại khóa để bồi dưỡng kiến thức bộ môn.

- Tự học, tự rèn qua sách báo, nghiên cứu,…

b. Công tác dự giờ, thao giảng, chuyên đề, kiểm tra nội bộ, sinh hoạt tổ chuyên môn:

- Tổ chức chuyên đề PP/KT DH tích cực cấp huyện đạt chất lượng cao.

- Tổ chức chuyên đề TV CGD 1, Bàn tay nặn bột và đổi mới phương pháp dạy học.

- Chế độ dự giờ:10 tiết/ GV/ HK.

- Mỗi giáo viên phải thực hiện 01 tiết bài giảng điện tử/học kỳ.

- Thao giảng: 02 tiết/ năm học.

- Chuyên đề:

+ Cấp tổ: 01 chuyên đề / tháng

+ Cấp trường: 6 chuyên đề/ năm

- Kiểm tra nội bộ: 100% GV/ năm.

- Áp dụng dự giờ đột xuất với tất cả giáo viên: 01 tiết/ HK.

- Tổ khối trưởng: Kiểm tra hồ sơ, sổ sách của GV theo định kì 01 lần/ học kì.

- Ký duyệt giáo án:

+ Tổ trưởng: 2 lần/ tháng

+ Chuyên môn: 1 lần/ tháng

- Họp tổ 2 tuần 1 lần, thực hiện tốt việc đổi mới sinh hoạt chuyên môn.

3. Tham gia các Hội thi:

a. Tham gia thi GVCN giỏi:

- 100% giáo viên chủ nhiệm lớp đều đăng kí tham gia thi GVCN giỏi, phấn đấu có 100% giáo viên đạt giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp trường.

b. Tham gia thi GVDG:

- 100% giáo viên đủ điều kiện đăng kí thi giáo viên dạy giỏi cấp trường; phấn đấu đạt 100%..

- Tham gia thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện với tinh thần tự nguyện( ít nhất 3 giáo viên)

c. Các Hội thi khác:

- 100% các lớp đăng kí đạt lớp học Xanh – Sạch – Đẹp.

- 100% các lớp đạt lớp VSCĐ

- Tổ chức thi viết chữ đẹp

- Tích cực bồi dưỡng học sinh và tham gia đầy đủ, có hiệu quả các Hội thi do nhà trường và ngành phát động như Giáo dục An toàn giao thông, CLB Tiếng Anh,…

4. Công tác phụ đạo học sinh yếu, bồi dưỡng HS năng khiếu:

- Trong quá trình giảng dạy, giáo viên cần có biện pháp kịp thời giúp đỡ những học sinh chưa hoàn thành bài học ở từng môn học, không bỏ mặc học sinh.

- Ngay từ đầu năm học, GV có kế hoạch bồi dưỡng, rèn luyện HS năng khiếu. Theo dõi sự tiến bộ của học sinh theo từng tuần, từng tháng và từng kỳ.

5. Công tác ôn tập, kiểm tra học kỳ và năm học:

- Thực hiện theo quy chế, quy định của ngành.

- Thực hiện đúng theo kế hoạch của bộ phận chuyên môn nhà trường.

- Đảm bảo nội dung chương trình, phải ôn tập trước khi kiểm tra học kỳ.

- Thực hiện kiểm tra công bằng, công khai, minh bạch.

- Đảm bảo các loại báo cáo đúng theo quy định.

6. Công tác hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp:

- Nắm vững những vấn đề cơ bản về HĐGDNGLL và chương trình HĐGDNGLL.

- Nắm vững cách thức thiết kế kế hoạch tổ chức HĐGDNGLL.

- Đánh giá thực trạng HĐGDNGLL.

- Thiết kế kế hoạch và tổ chức thực hiện HĐGDNGLL theo chủ điểm trong chương trình HĐGDNDLL.

- Có ý thức, trách nhiệm trong việc tổ chức HĐGDNGLL có hiệu quả.

- Thời gian tổ chức: Theo thời khóa biểu và theo kế hoạch cụ thể.

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua xây dựng “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”, lựa chọn và đưa trò chơi dân gian hoặc hoạt động vui chơi tích cực khác vào trường trong các buổi sinh hoạt dưới cờ, sinh hoạt ngoại khóa và các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.

7. Giáo dục, rèn luyện kỹ năng sống thông qua các hoạt động học tập:

- Giáo dục các kỹ năng giao tiếp, kỹ năng tự nhận thức, kỹ năng ra quyết định, suy xét và giải quyết vấn đề, kỹ năng đặt mục tiêu, kỹ năng ứng phó, kiềm chế, kỹ năng hợp tác và làm việc theo nhóm cho học sinh;

- Giáo dục, rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh thông qua giáo dục ý thức chấp hành luật giao thông; cách tự phòng, chống tai nạn giao thông, đuối nước và các tai nạn thương tích khác; thông qua việc thực hiện các quy định về cách ứng xử có văn hóa, đoàn kết, thân ái, giúp đỡ lẫn nhau;

- Giáo dục và tư vấn về sức khoẻ thể chất và tinh thần, giáo dục về tình yêu gia đình phù hợp với tâm sinh lý lứa tuổi học sinh.

9. Đổi mới phương pháp dạy học:

- Sử dụng hợp lý sách giáo khoa; liên hệ thực tế khi dạy học, dạy học tích hợp các kiến thức liên môn, giáo dục kỹ năng sống, bảo vệ môi trường, an toàn giao thông...; thực hiện cân đối giữa truyền thụ kiến thức với rèn luyện kỹ năng tư duy cho học sinh trong quá trình dạy học;

- Ứng dụng hợp lý công nghệ thông tin trong dạy học, đổi mới kiểm tra, đánh giá và hướng dẫn học sinh biết tự đánh giá kết quả học tập;

- Hướng dẫn học sinh học tập tích cực, chủ động, sáng tạo và biết vận dụng kiến thức vào thực tiễn.

- Phấn đấu tất cả các tiết dạy đạt từ khá trở lên, không có tiết dạy xếp loại TB hoặc không xếp loại.

10. Lồng ghép giáo dục đạo cho học sinh thông qua các môn học:

- Thường xuyên liên hệ thực tế trong các bài học để giáo dục đạo đức cho học sinh.

- Tổ chức các hoạt động trong tiết học nhằm phát huy sự đoàn kết cho học sinh.

- Tạo ra môi trường giáo dục thân thiện: Mỗi ngày đến trường là một niềm vui.

III. Các chỉ tiêu phấn đấu trong năm:

1. Tập thể

- Trường: Đạt “Tập thể Lao động tiên tiến”;

- Liên Đội: Đạt danh hiệu: “Liên đội Mạnh cấp tỉnh”;

- Duy trì vững chắc trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1, công tác kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 3, công tác PCGD-XMC mức độ 3;

2. Cá nhân

a. Học sinh

+ Kiến thức, kĩ năng

- Học sinh hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện: 40,0 %

- Học sinh có thành tích vượt trội hay tiến bộ vượt bậc các môn học, phẩm chất và năng lực 35,0 %

+ Phẩm chất và năng lực

- Tốt: đạt 45,0 %

- Đạt: đạt: 55,0%

+ HS hoàn thành chương trình lớp học: 100 %;

+ HS hoàn thành chương trình tiểu học: 100%

+ VSCĐ: Loại A: 80%; Loại B: 20%; Loại C: 0%

b. Giáo viên

- CSTĐ cơ sở: 01 đ/c;

- Giấy khen của UBND huyện: 02 đ/c

- GVDG cấp huyện: 03 đ/c

- GVCNG cấp tính: 02 đ/c (bảo lưu);

- GV TPT Đội giỏi cấp tỉnh: 01 (bảo lưu);

- 100% giáo viên đạt GVDG cấp trường.

- GV được LĐLĐ huyện khen: 01 đ/c;

- Hồ sơ: Tốt: 95%; Khá: 05%

D. CÁC BIỆN PHÁP THỰC HIỆN KẾ HOẠCH

Để thực hiện kế hoạch và chỉ tiêu đề ra đạt hiệu quả cần có các biện pháp sau:

1. Cán bộ, giáo viên cần quán triệt tốt các Văn bản, Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Pháp luật của Nhà nước, của Ngành và của trường đề ra.

2. Thực hiện nghiêm Luật giáo dục và Điều lệ trường.

3. Thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Thực hiện tốt cuộc vận động “Hai không với bốn nội dung”.

4. Kết hợp tốt 3 môi trường giáo dục: Gia đình – Nhà trường – Xã hội.

5. Các tổ chuyên môn tích cực tổ chức các hoạt động, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện kế hoạch.

6. Tăng cường mở chuyên đề, thao giảng, dự giờ thăm lớp; tiếp tục đổi mới phương pháp giảng dạy; tìm hiểu nguyên nhân các tiết dạy chưa đạt yêu cầu để có kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn.

7. Thông tin hai chiều kịp thời, chính xác các hoạt động, đúng thời gian quy định về lãnh đạo nhà trường.

8. Phối hợp với các bộ phận trong nhà trường để hoàn thành kề hoạch đề ra.

9. Tranh thủ sự chỉ đạo của Phòng GD&ĐT Triệu Phong, Hiệu trưởng nhà trường.

10. Tham mưu với Hiệu trưởng để có hướng chỉ đạo kịp thời khi có công việc bổ sung

Phần 2

KẾ HOẠCH CỤ THỂ

Tháng 8

- Trả phép hè

- Tham gia các lớp tập huấn do Phòng GD-ĐT tổ chức;

- Tham gia lớp BDTX và quán triệt nhiệm vụ năm học tại huyện

- Dự tổng kết năm học 2017 - 2018, triển khai nhiệm vụ năm học 2018-2019 của bậc học.

- Tập trung học sinh, lao động vệ sinh chuẩn bị khai giảng;

-Sắp xếp TKB

-Phân công lao động

-Đăng ký sách tiếng Anh lớp 3 tại phòng

- Họp chuyên môn tháng 8.

- Dạy chương trình tuần 1

Tháng 9

- Tổ chức Khai giảng năm học mới 2018 - 2019;

-Hội nghị chuyên môn

-Dự Hội nghị GD xã

- Triển khai tập huấn PP/KT DH tích cực

- Họp tổ khối, đăng kí thi đua đầu năm, đăng ký danh sách thi GVDG cấp trường

- Họp Phụ Huynh đầu năm

- Triển khai công tác phổ cập,

- Phát động phong trào thi đua VSCĐ, KGLH

- Triển khai chuyên đề PP/KT dạy học tích cực cấp huyện khối 3

- KT năng lực đọc của HS lớp 2 đầu năm

- KT việc dạy học TV1 CNG

- Dự Hội nghị CBQL định kỳ tại Triệu Đông;

- KT việc dạy học Anh văn lớp 3 theo CV 110/PGDĐT ngày 31/5/2018

- Hoàn thiện hồ sơ hòa nhập trẻ khuyết tật

- Họp tổ đăng ký thi đua

Tháng 10

- Họp chuyên môn tháng 10

- Sinh hoạt dưới cờ: 5A,5C

+ Tổ chức CLB Mĩ thuật

+ Rung chuông vàng ATGT

+ Công tác Y tế- Thư viện

+ Kỹ năng tổ chức tiết sinh hoạt Đội- Sao

- Thi GVDG cấp trường

- Đăng kí danh sách GVDG cấp huyện

- Tham dự chuyên đề Tin học tại Triệu phước

- Thi lý thuyết GVDG cấp huyện

- Tổ chức tuần lễ “Học tập suốt đời”

- KT công tác chủ nhiệm, dự giờ đột xuất

- KT chuyên đề hồ sơ giáo án

- KT nội bộ trường học 1 đc

- Sơ kết 2 năm thực hiện TT22

- Tổ chức chuyên đề Tập đọc khối 5(PP/KT DHTC)

- Tập huấn cổng thông tin điện tử, trường học kết nối, Elening

Tháng 11

- Họp chuyên môn tháng 11

- Sinh hoạt dưới cờ: 5B,4C

+ CLB Âm nhạc

+ Hùng biện tiếng Anh cấp trường

+ Y tế - Thư viện

- Thi thực hành GVDG cấp huyện

- Chuyên đề TV1

- Tham dự chuyên đề TV1 tại Triệu Trung

- Tham dự chuyên đề PP BTNB tại Triệu Hòa

- Hội nghị CBQL tại Triệu Thành

- KT công tác CN, dự giờ đột xuất

- KT định kỳ GHK1

- Đánh giá ĐK lên hệ thống edu

Tháng 12

- Họp chuyên môn tháng 12

- Sinh hoạt dưới cờ: 4A

+ Tuyên truyền – giáo dục KN cách phòng tránh xâm hại tình dục – bảo vệ bản thân

+ Công tác thư viện

- Tham dự chuyên đề ĐM sinh hoạt dưới cờ tại Triệu Độ

- KT công tác CN, dự giờ đột xuất

- Chuyên đề khối 2

- KTKGLH, VSCĐ đợt 1

- Ra đề KT cuối kỳ 1

- Duyệt đề KT cuối kỳ 1

Tháng 01

- Họp chuyên môn tháng 1

- Sinh hoạt dưới cờ: 2C, 4B

+ Tuyên truyền – GD KNS cách phòng tránh tai nạn bom mìn – Tai nạn thương tích – Đuối nước(lựa chọn đáp án đúng có thưởng)

+ Y tế

- KT công tác CN lớp, dự giờ đột xuất

- Kiểm tra cuối kỳ 1

- Cập nhật điểm, đánh giá định kỳ lên hệ thống edu

- Sơ kết HK1

- Chuyên đề khối 4

- Tham dự chuyên đề tiếng Anh tại Triệu An

- Hội nghị CBQL tại Triệu An

Tháng 02

- Họp chuyên môn tháng 2

- Tổ chức sân chơi giao lưu kiến thức cấp trường

- Tham dự chuyên đề GDNGLL tại Ái Tử

- KT công tác CN lớp, dự giờ đột xuất

Tháng 03

- Họp chuyên môn tháng 3

- Sinh hoạt dưới cờ: 3A, 1C

+ Kể chuyện theo sách(1 khối 1 em)

- Chuyên đề khối 3

- Tham dự chuyên đề Trường học kết nối tại Trần Hữu Dực

- Hội nghị CBQL tại Số 1 Triệu Thượng

- KT công tác CN lớp, dự giờ đột xuất

- Tổ chức hoạt động 26/3

- Ra đề thi GHK2

- KT GHK2

- Đánh giá ĐKGHK2 lên hệ thống edu

Tháng 4

- Họp chuyên môn tháng 4

- Sinh hoạt dưới cờ: 2A, 2B

+ CLB Mĩ thuật

+ Kể chuyện theo sách chuẩn bị thi cấp cụm(1 em- có hoạt cảnh)

+ CLB Anh văn

- Tổ chức Ngày Sách Việt Nam

- Tham gia kể chuyện theo sách cấp huyện

- Chuyên đề Trường học kết nối cấp trường

- Chuyên đề khối 4

- Ra đề KT ĐK cuối kỳ 2

- Duyệt đề KT ĐK cuối kỳ 2

- KT công tác CN lớp, dự giờ đột xuất

- Tổ chức thi viết chữ đẹp cấp trường(mỗi lớp 3 em)

Tháng 5

- Họp chuyên môn tháng 5

- Sinh hoạt dưới cờ: 1A, 1B

- Kiểm tra định kì cuối năm

- Chỉ đạo công tác kiểm tra đánh giá, xét hoàn thành chương trình tiểu học và bàn giao chất lượng giáo dục.

- Trường tổng kết năm học; làm lễ ra trường cho HS khối 5.

- Lập kế hoạch bồi dưỡng tập huấn hè 2018;

 

Trên đây là Kế hoạch hoạt động chuyên môn năm học 2018-2019 của Trường Tiểu học Triệu Giang. Yêu cầu các bộ phận, các cá nhân liên quan nghiêm túc thực hiện.

 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận:

-BGH (b/c);

-Tổ trưởng CM (t/h); Nguyễn Thị Niềm


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài tin liên quan
Giáo dục
Liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay : 25
Tháng 01 : 1.259