• :
 • :
Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin trường tiểu học Triệu Giang
 • Trần Quốc Nhân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Tin học - Văn phòng
  • Điện thoại:
   0948063222
  • Email:
   tranquocnhanqt@gmail.com
 • Nguyễn Thị Hoàn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu Trưởng
  • Điện thoại:
   0915442357
  • Email:
   nguyenthihoan.th@quangtri.gov.vn
 • Lê Thị Thu Hiền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   CT - Công đoàn
  • Điện thoại:
   0915020151
  • Email:
   lethithuhien1.th@quangtri.gov.vn
 • Nguyễn Thị Hường
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0905965955
  • Email:
   nguyenthihuong5.th@quangtri.gov.vn
 • Nguyền Thị Tân Huyền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên - Tổng phụ trách Đội
  • Email:
   nguyenthitanhuyen.th@quangtri.gov.vn
 • Lê Thị Quỳnh Giao
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0919173897
  • Email:
   lethiquynhgiao.th@quangtri.gov.vn
 • Hồ Thị Thanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0946432089
  • Email:
   hothithanh1.th@quangtri.gov.vn
 • Hoàng Thị Bích Nguyệt
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên MT - PCT Công đoàn
  • Điện thoại:
   0945060159
  • Email:
   hoangthibichnguyet.th@quangtri.gov.vn
 • Lê Thị Anh Trang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên - Bí thư chi Đoàn nhà trường
  • Email:
   lethianhtrang.th@quangtri.gov.vn
 • Nguyễn Thị Hiền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0915350475
  • Email:
   nguyenthihien5.th@quangtri.gov.vn
 • Nguyễn Thị Hoài Thanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0914060159
  • Email:
   nguyenthihoaithanh1.th@quangtri.gov.vn
 • Trịnh Thị Lan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Email:
   trinhthilan.th@quangtri.edu.vn
 • Nguyễn Thị Kim Nga
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0915703137
  • Email:
   nguyenthinga2.th@quangtri.gov.vn
Giáo dục
Liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay : 25
Tháng 01 : 1.259