Thực hiện kế hoạch số 25/KHPH-VHTT-TDTT-GD&ĐT ngày 25/1/2019. Căn cứ quy trình chỉ đạo chuyên môn của trường TH Triệu Giang. Chiều ngày 20/2/2019 trường TH Triệu Giang đã tổ chức ...